Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Riksförbunds årsredovisning 2022 klar: Stabilt trots tuffare tider

20 april 2023 Bostadsmarknaden har bromsat in, men som långsiktig samhällsbyggare med starka finanser ser vi framåt och fokuserar på det som alltid har varit kärnan i vår verksamhet: att skapa det goda boendet för våra medlemmar, kunder och bosparare.
Vy över radhus i projektet Inre Hamnen i Norrköping

Året 2022 går till historien som ett turbulent år med krig i Europa, inflation, höjda räntor och rusande elpriser.

– HSB liksom andra bostadsutvecklare tampas med att få ihop kalkylerna. Men tack vare vår lokala närvaro runt om i landet finns det fortfarande attraktiva platser att bygga på. Våra starka finanser gör att vi dessutom kan vara mer långsiktiga och står stabila när det blåser. Med hundra år av erfarenhet är det inte mycket som HSB inte klarar av. Vi har hanterat små och stora ekonomiska kriser tidigare. Det har vi stor nytta av nu och vi förbereder oss för att få ett bra utgångsläge när det vänder, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

De nya ambitiösa klimatmålen som beslutades om under 2021 har varit fokus i verksamheten under 2022. Att vi är på rätt väg märks särskilt hos vårt nyproduktionsbolag HSB ProjektPartner som gjort en stor förflyttning framåt inom minskad klimatpåverkan. Bland annat har klimatförbättrad betong haft ett stort genombrott i flera projekt, liksom återbruk och smartare lösningar med rätt material på rätt plats.

Att prioritera långsiktigt bosparande i kärva tider är tufft för många hushåll. Ändå ökade antalet bosparare under året.

Läs årsredovisningen här

HSB 2022 (pdf)

Om årsredovisningen
Årsredovisningen omfattar HSB Riksförbund som är moderföretag i den nationella verksamheten. Här ingår tre dotterbolag: HSB ProjektPartner (nyproduktion), HSB Finansstöd (betaltjänster och bosparande) och HSB Affärsstöd (IT-utveckling). Årsredovisningen omfattar ej HSB Bostad som ansvarar för nyproduktionen i Stockholms och Gotlands län. Inte heller de 24 regionala HSB-föreningarna.

Några siffror 2022

  • Nettoomsättning 1 291 mkr (1 201)
  • Rörelseresultat -29 mkr (93)
  • Produktionsstartade bostäder 690 st (666)
  • Sålda bostäder 313 st (908)
  • 123 052 bosparare (120 312)