Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Lättare att säga upp kriminella hyresgäster

01 april 2024 Regeringen underlättar för hyresvärdar att säga upp kriminella hyresgäster.

En betydelsefull åtgärd för ökad trygghet har tagits när regeringen går vidare med förslag som förenklar för fastighetsägare att säga upp hyresavtal för grovt kriminella. Ett viktigt steg för att skapa tryggare boendemiljöer.

I den statlig utredning, Tryggare bostadsområden, presenterades förslag som regeringen tar vidare till en proposition. Det innebär att det blir möjligt för hyresvärdar att säga upp hyresavtal för hyresgäster som begår brott i bostaden, lokaler, fastighetens gemensamma utrymmen eller i dess omgivningar. Förslaget är planerat att träda i kraft den 31 maj 2024. 

Målet med lagförslaget är att öka tryggheten för alla boenden i en fastighet och dess omgivning. Det handlar inte bara om att vuxna ska känna sig trygga i sina bostadsområden utan också om att skydda barn och unga från att exponeras för våldsbrott och riskerna med att dras in i kriminella gäng. Dessutom är det viktigt att anställda kan känna sig trygga på sin arbetsplats. 

Men för att bekämpa brottslighet krävs ett förebyggande arbete som involverar samhällets olika aktörer såsom polisen, socialtjänsten och skolan. HSB Södertörn har därför valt att ingå i denn typen av samarbeten i både Huddinge och Botkyrka kommun.  

  • Det är genom samverkan som vi har bäst förutsättningar till långsiktig förändring. På kort sikt handlar det som att vi som fastighetsägare kan ges bättre förutsättningar till trygga bostadsområden. På lång sikt handlar det om att bidra till att vända en negativ samhällsutveckling, säger Anna-Karin Ilemyr, fastighets och förvaltningschef på HSB Södertörn.  

HSB Södertörns strategi är att arbeta för förändring både i rollen som fastighetsägare själv, men också att arbeta tillsammans med bostadsrättsföreningar som ju också är fastighetsägare för att få till trygga bostadsområden.