Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Etiska fonder – ett hållbart alternativ för HSBs bosparare

26 september 2014 – HSB har valt att erbjuda sina bosparare möjlighet att bospara i etiska fonder eftersom hållbarhet tillhör HSBs kärnvärden.
Det säger Magnus Ekström, finanschef på HSB Projektpartner, med anledning av en artikel i Svenska Dagbladet om bosparande i etiska fonder.

Artikeln i Svenska Dagbladet riktar in sig på ett av de tre alternativen i HSBs bosparande; de etiska fonderna Ethica Sverige och Ethica Global genom HSB Fondkonto. Bägge fonderna följer omfattande hållbarhetskriterier och väljer de bolag i varje bransch som har det bästa arbetet med miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Hållbarhet ett av HSBs kärnvärden
– Anledningen till att vi valt etiska fonder är att hållbarhet tillhör HSBs kärnvärden. Det är helt enkelt viktigt för HSB att garantera att vi inte bidrar till att mänskliga rättigheter kränks, usla arbetsvillkor gynnas, att korruption sker eller att miljö och klimat skadas, säger Magnus Ekström, finanschef på HSB Projektpartner.

Såväl Ethica Sverige som Ethica Global väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi. De bosparare som väljer detta alternativ kan alltså vara säkra på att deras sparkapital används på ett etiskt försvarbart sätt.

Bospararna vill ha fondalternativ
– Att komplettera HSBs bosparande med ett fondsparande har länge varit ett önskemål från bospararna. I maj 2014 lanserade vi därför denna möjlighet, säger Magnus Ekström.

– När HSB valde ut Ethica Sverige och Ethica Global hade de avkastat cirka 18-20 procent på årsbasis. Vi följer utvecklingen på fonderna löpande och även bospararnas respons på dem. I slutet av året gör vi en utvärdering och tar då ställning till om vi ska erbjuda flera typer av sparande, till exempel ytterligare någon fond. Man får heller inte glömma bort det stora värde som förturen innebär i just HSBs bosparande,  säger Magnus.

Bosparare har förtur till ca 27 000 hyresrätter i hela Sverige och även förtur till HSBs nybyggda bostäder i hela landet.

Tre former för HSBs bosparande
Vad som är ett bra sparande varierar beroende på hur lång sikt du sparar på, vilken risk du är benägen att ta och vilka fonder du väljer. Därför erbjuder HSB Bospar tre olika sparandeformer. Bosparare kan fritt fördela och när som helst flytta kapital mellan sparformerna utan att det påverkar bosparpoängen i HSB.

• HSB Bosparkonto
‒ Grundkonto
‒ Direkt tillgång till pengarna
‒ Insättningsgaranti på ditt sparande

• HSB Fasträntekonto
‒ 0,97 % 3 mån – 1,51 % 5 år (2014-09-26)
‒ Minst 5 000 kronor
‒ Insättningsgaranti på ditt sparande

• HSB Fondkonto
‒ Etiska fonder – Ethica Sverige som Ethica Global
‒ Månadssparande eller vid enstaka tillfällen
‒ Oavsett om fonderna går upp eller ner riskerar du aldrig att förlora dina bosparpoäng

FAKTA: Bosparande

Bosparare i HSB får förutom ränta på sparkapitalet, även bosparpoäng inom HSB. Varje sparad hundralapp ger en 1 bosparpoäng.

Bosparpoängen ger sedan förtur till HSBs ca ca 27 000 hyresrätter i hela Sverige och även förtur till HSBs nybyggda bostäder i hela landet. Den som söker bostad och har flest poäng får välja först. Så enkelt är det.