På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Lättare hyra ut – men var noga med reglerna

13 augusti 2014 Sedan halvårsskiftet har det blivit lättare att få tillstånd till andrahandsuthyrning. Funderar du på att hyra ut din bostadsrätt, är det viktigt att följa reglerna och se till att alla papper är i ordning.

1 juli ändrades bostadsrättslagen i den del som gäller andrahandsupplåtelse. De nya reglerna innebär att skälen till att man vill hyra ut får en generösare bedömning. Att flytta ihop med någon på prov eller svårigheter att få bostadsrätten såld är exempel på skäl som ska kunna räcka för att få tillstånd för att hyra ut. Precis som tidigare gäller det att ha tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse för en andrahandsuthyrning.
– Sök alltid tillstånd hos för andrahandsuthyrning. Otillåten uthyrning kan innebära risk att bostadsrätten förverkas., säger Jonna Silow, fastighetsjurist vid HSB Riksförbund.
Om det finns en befogad anledning, kan styrelsen neka tillstånd till uthyrningen. En bostadsrättshavare har möjlighet att överklaga ett eventuellt avslag till Hyresnämnden som då prövar ärendet.

Ta referenser
Det gäller alltså att förbereda uthyrningen i god tid och även välja en hyresgäst du litar på. Som bostadsrättshavare ansvarar du för bostaden och vad som händer där även när du hyr ut – eventuella störningar eller obetald månadsavgift kan i värsta fall leda till att du förlorar din bostadsrätt. Hyr du ut till någon du inte känner, är det klokt att ta referenser. Kontrollera också vad din hemförsäkring omfattar vid uthyrning och vilken försäkring hyresgästen har. Det kan vara lämpligt att den som hyr tecknar en extra ansvarsförsäkring ifall någon större skada skulle inträffa.
– Det är också viktigt att reglera åtminstone hyrestid, uppsägningstid och hyra i ett kontrakt som både du och hyresgäst undertecknar. Hyr du ut möblerat är det bra att också göra en inventarieförteckning, säger Jonna Silow.
Kontrakt för andrahandsuthyrning brukar finnas i välsorterade bokhandlar.

Avgift till föreningen
Lämna också dina kontaktuppgifter till styrelsen så du lätt kan bli kontaktad om det skulle behövas. Sist men inte minst gäller det också att betala den avgift för andrahandsuthyrning som bostadsrättsföreningar från och med 1 juli i år har rätt att ta ut, under förutsättning att det står i föreningens stadgar. Avgiften, som kan tas ut per månad eller år, får årligen motsvara högst tio procent av prisbasbeloppet . För 2014 motsvarar det 4 400 kr.

FAKTA: Svar om andrahandsuthyrning

Läs mer om att hyra och hyra ut i andra hand på Hyresnämnden. HSB-medlemmar kan också få svar på frågor runt andrahandsuthyrning på HSBs juridiska medlemsrådgivning på telefon 0771-472 472 varje vardag mellan klockan 09.00-15.00.


Till nyhetslistan