På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Säkert dricksvatten - en fråga för alla

05 augusti 2014 Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kommer i kontakt med många olika material och produkter på sin väg från vattenverket till konsumenterna, men okunskapen om hur olika ämnen i material och produkter påverkar dricksvattnet är stor.

Regeringen tillsatte juni 2013 en särskild utredare för att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i Sverige på både kort och lång sikt.

Kunskap och samordning krävs
Dricksvattenutredningen presenterar i delbetänkande Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53) en rad förbättringar för att minska riskerna med material och produkter som innehåller olämpliga ämnen, bland annat i form av ökad information och tydlighet från statens sida.
– Utredningens förslag innebär att en informations- och kunskapsplattform byggs upp inom området. Vi föreslår också att myndigheternas arbete kring material och dricksvatten samordnas på ett bättre sätt, säger Gunnar Holmgren, regeringens särskilde dricksvattenutredare.

Oklara regler
Såväl kommuner, företag som enskilda har efterfrågat ett utökat ansvar från staten. Man har önskat att myndigheterna tydligare ska ange vilka material och produkter som är hälsomässigt lämpliga att använda i kontakt med dricksvatten. Tillverkarna önskar långsiktiga regler att förhålla sig till och vattenproducenter, fastighetsägare och många konsumenter vill ha tydliga besked om materialens funktion och hälsoeffekter. Staten ställer krav på att vattnet ska vara hälsosamt och rent, men anger inte vad det rent praktiskt ska innebära då det gäller val av lämpliga material och produkter.
– HSB har tidigare agerat mot relining av dricksvattenledningar med två-komponentsepoxi, något som innebar risker för läckage till dricksvattnet av det med stor sannolikhet hormonstörande ämnet bisfenol A, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Informationen måste bli bättre
Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Boverket är de tre myndigheter som i första hand ansvarar för lagstiftningen kring material som kommer i kontakt med dricksvatten. Tillverkarna har å sin sida ansvaret att ta fram hälsomässigt säkra produkter. Ansvaret är väl fördelat mellan olika aktörer, anser utredningen, men samordning, kunskapsuppbyggnad och information till alla berörda måste bli bättre. Boverket ska samordna arbetet och behöver också följa utvecklingen inom Europa, där motsvarande frågor diskuteras.