På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Samverkan i flera led kan lösa bostadsfrågan

02 juli 2014 Samverkan blev ett samlande begrepp för HSBs Almedals-seminarium ”Hur bygger vi vettiga bostäder till vettiga priser?”. Bostadsbristen kan få sin lösning genom att kommunala beslut lyfts till regional nivå, detaljstyrningen skrotas, politiker samarbetar över blockgränserna och att nya boendeformer med kollektivhus blir en realitet.

Unga vuxna som inte kan flytta hemifrån, andrahandsboende och upptrissade priser på bostadsrätter – att hitta och ha råd med en egen bostad har blivit allt svårare i storstadsregionerna. I HSBs seminarium i Almedalen på tema ”Hur bygger vi vettiga bostäder till vettiga priser?” lyftes frågan om det låga byggande i Sverige som blivit ett allt större samhällsproblem. Många får tacka nej till jobb eller utbildning i en storstadsregion eftersom de inte hittar någonstans att bo, andra hänvisas till en osäker andrahandsmarknad.

Bostadsbristen en generationsfråga
I dag saknar omkring 300 000 unga vuxna i Sverige en egen bostad och har därmed svårt att starta sitt vuxenliv.
- För våra ungdomar är detta ett stort problem. Boende har alltid varit en klassfråga, men nu har det också blivit en generationsfråga. Jag är förvånad att vi inte sett mer kraftfulla politiska grepp för att lösa detta, sade Anders Lago i sin inledning av debatten som hade flera namnkunniga deltagare: Göran Cars, professor KTH, Emma Jonsteg, arkitekt Utopia Arkitekter, Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet, Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande Uppsala, Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna och Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Krångliga regler då och nu
I många sammanhang skylls det låga byggandet på krångliga regler och byråkrati.
- Men på 60-talet när vi byggde en miljon bostäder var inte regelverket lättare, så det är kanske inte det stora problemet. Då var HSB med och byggde bort bostadsbristen genom bosparande, standardiserat byggande och samverkan med kommuner runt om i landet, sade Anders Lago.

Regioner ska fatta byggbesluten
Flera av paneldeltagarna tog upp begreppet samverkan.
- För att öka byggandet behöver man lyfta besluten från kommunerna till en regional nivå med beslutsfattare som ser till helheten och ger ramar och visar vilken ambitionsnivå man vill se i projekten. Men det är viktigt att inte detaljstyra, de smarta lösningarna kommer i samspelet mellan olika aktörer, sade Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH, som för närvarande är projektledare för flytten av Kiruna stad.

Politisk samverkan
Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, var också inne på ökad samverkan, även politiskt.
- Vi måste samarbeta över blockgränserna och gemensamt ta ansvar för Plan- och bygglagen och för att hitta finansiella lösningar för bostadsbyggandet.
Under den senaste mandatperioden har bostadsminister Stefan Attefall tillsatt ca 70 utredningar som rör byggande och boende.
- Det finns en skarp plan för ökat byggande, bland annat att skapa bättre konkurrens genom att få in fler utländska byggare, sade statssekreterare Ulf Perbo.

Många vill bo i kollektiv
Seminariet avrundades med att Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter presenterade det nya boendekonceptet Kombo, ett kompis- och kollektivboende med inriktning på storstäder. Alltså samverkan på boendenivå.
- En undersökning visar att 47 procent av alla stockholmare vill bo med vänner, med det är bara 3 procent som gör det. Kombo är ett modernt kollektivt boende som tar fasta på gemenskap. Man hyr sitt sovrum och delar på gemensamma ytor med andra som bor i lägenheten.

Dokument att ladda ner
Vi vill bygga mer.pdf Hämta

Till nyhetslistan