På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Samverkan i flera led kan lösa bostadsfrågan

02 juli 2014 Samverkan blev ett samlande begrepp för HSBs Almedals-seminarium ”Hur bygger vi vettiga bostäder till vettiga priser?”. Bostadsbristen kan få sin lösning genom att kommunala beslut lyfts till regional nivå, detaljstyrningen skrotas, politiker samarbetar över blockgränserna och att nya boendeformer med kollektivhus blir en realitet.

Unga vuxna som inte kan flytta hemifrån, andrahandsboende och upptrissade priser på bostadsrätter – att hitta och ha råd med en egen bostad har blivit allt svårare i storstadsregionerna. I HSBs seminarium i Almedalen på tema ”Hur bygger vi vettiga bostäder till vettiga priser?” lyftes frågan om det låga byggande i Sverige som blivit ett allt större samhällsproblem. Många får tacka nej till jobb eller utbildning i en storstadsregion eftersom de inte hittar någonstans att bo, andra hänvisas till en osäker andrahandsmarknad.

Bostadsbristen en generationsfråga
I dag saknar omkring 300 000 unga vuxna i Sverige en egen bostad och har därmed svårt att starta sitt vuxenliv.
- För våra ungdomar är detta ett stort problem. Boende har alltid varit en klassfråga, men nu har det också blivit en generationsfråga. Jag är förvånad att vi inte sett mer kraftfulla politiska grepp för att lösa detta, sade Anders Lago i sin inledning av debatten som hade flera namnkunniga deltagare: Göran Cars, professor KTH, Emma Jonsteg, arkitekt Utopia Arkitekter, Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet, Fredrik Ahlstedt, kommunstyrelsens ordförande Uppsala, Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson Socialdemokraterna och Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Krångliga regler då och nu
I många sammanhang skylls det låga byggandet på krångliga regler och byråkrati.
- Men på 60-talet när vi byggde en miljon bostäder var inte regelverket lättare, så det är kanske inte det stora problemet. Då var HSB med och byggde bort bostadsbristen genom bosparande, standardiserat byggande och samverkan med kommuner runt om i landet, sade Anders Lago.

Regioner ska fatta byggbesluten
Flera av paneldeltagarna tog upp begreppet samverkan.
- För att öka byggandet behöver man lyfta besluten från kommunerna till en regional nivå med beslutsfattare som ser till helheten och ger ramar och visar vilken ambitionsnivå man vill se i projekten. Men det är viktigt att inte detaljstyra, de smarta lösningarna kommer i samspelet mellan olika aktörer, sade Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH, som för närvarande är projektledare för flytten av Kiruna stad.

Politisk samverkan
Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, var också inne på ökad samverkan, även politiskt.
- Vi måste samarbeta över blockgränserna och gemensamt ta ansvar för Plan- och bygglagen och för att hitta finansiella lösningar för bostadsbyggandet.
Under den senaste mandatperioden har bostadsminister Stefan Attefall tillsatt ca 70 utredningar som rör byggande och boende.
- Det finns en skarp plan för ökat byggande, bland annat att skapa bättre konkurrens genom att få in fler utländska byggare, sade statssekreterare Ulf Perbo.

Många vill bo i kollektiv
Seminariet avrundades med att Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter presenterade det nya boendekonceptet Kombo, ett kompis- och kollektivboende med inriktning på storstäder. Alltså samverkan på boendenivå.
- En undersökning visar att 47 procent av alla stockholmare vill bo med vänner, med det är bara 3 procent som gör det. Kombo är ett modernt kollektivt boende som tar fasta på gemenskap. Man hyr sitt sovrum och delar på gemensamma ytor med andra som bor i lägenheten.

Dokument att ladda ner
Vi vill bygga mer.pdf Hämta