På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

”Skugga av okunskap hindrar solel i Sverige”

30 september 2014 Möjlighet för bostadsrättsföreningar att få bra betalt för sin solel som skickas ut på elnätet, månadsvis ersättning på elfakturan och skattereduktion även för ägarandelar i vindkraftverk och solelanläggningar. Det är förändringar som skulle få fart på Sveriges solelproduktion skriver HSB, Naturskyddsföreningen, Oberoende Elhandlare och solcellsentreprenören Solkompaniet i en gemensam debattartikel.

Alliansregeringen föreslog i januari hur en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el, främst solel, skulle se ut. I början av september överlämnade den avgående regeringen en kompletterande lagrådsremiss.

Krav på bättre villkor för mikroproducenter
Nu funderar de rödgröna på att riva upp beslutet och gå vidare med ett tidigare förslag om nettodebitering vilket föranlett HSB, Naturskyddsföreningen, Oberoende Elhandlare och solcellsentreprenören Solkompaniet att skriva en debattartikel i DI.se. Artikeln ger stöd åt Alliansens förslag med några avgörande förbättringar som de rödgröna kan genomföra (se förslagen i faktaruta till höger). Bland annat skulle det ge möjligheter för ca 3 miljoner hushåll i lägenheter att bli nettoleverantörer av el.
– Vi vill att det förslag som ligger i riksdagen genomförs, men med några viktiga ändringar, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Sverige på jumboplats för solel
I debattartikeln slås bland annat fast att "I Sverige producerar vi ynka fyra kilowattimmar, kWh, solel per invånare och år. I Tyskland produceras hundra gånger mer; cirka 400 kWh solel per invånare. I Danmark är motsvarande andel 90 kWh. Sverige har i princip jämförbara förutsättningar för solenergi som Danmark och Tyskland, men myten att vi har för lite sol lever ändå vidare. Det är en mörk skugga av okunskap och svag politisk vilja som har stått i vägen för solenergins genombrott i Sverige, inget annat".

Detta föreslår HSB, Naturskyddsföreningen, Oberoende Elhandlare och Solkompaniet i debattartikeln på DI.se:

  • Mikroproducenterna bör få sin ersättning för överskottsproduktion månadsvis på elräkningen. Alliansregeringens modell innebär en reduktion av inkomstskatt på årsbasis. I debattartikeln föreslås att elhandlarna i stället får kompensera för överskottsproduktionen genom en reduktion av energiskatt på månadsfakturan. Det innebär en direkt sänkning av elkostnaden och ett kraftfullare incitament att investera i solel. Elhandlarna har redan i dag förutsättningar att administrera en sådan skattereduktion.
  • Ersättningen för överskottselen bör höjas till 80 öre per kWh. Det ger ett kraftfullt incitament att bygga optimala anläggningar på alla bra tak.
  • Att taket för skattereduktionen, 18 000 kronor per år, ska gälla per uttagspunkt i stället för per juridisk person.
  • Att skattereduktionen även medges för ägarandelar i solel och vindkraftverk.