På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Stockholm, Eskilstuna och Växjö finalister i WWFs klimatutmaning

06 mars 2014 Stockholm, Eskilstuna och Växjö går vidare i klimatutmaningen Earth Hour City Challenge 2014. Den 12 mars utses årets svenska Earth Hour-stad.

Earth Hour City Challenge är en global stadsutmaning som 2011 startades av Världsnaturfonden, WWF, för att få större global spridning av lösningar för hållbar stadsutveckling. Förra årets svenska Earth Hour-stad blev Uppsala, medan Vancouver i Kanada blev global vinnare.

HSB bygger hållbart
HSB är vänföretag med WWF och deltar i aktiviteter runt hållbar stadsutveckling.
- HSB vill vara en aktiv förebild inom klimatfrågan och ligga i framkant för utvecklingen av en hållbar bostadssektor. När vi bygger nya bostäder använder vi miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, vi miljöbedömer alla material vi bygger med och inom HSB tas allt fler initiativ till elproduktion med solceller, säger Magnus Ulaner, miljöspecialist på HSB Riksförbund.

14 länder tävlar
I årets tävling antog tio svenska städer – Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Kristianstad, Malmö, Västerås, Säffle, Växjö och Umeå–klimatutmaningen och de har rapporterat in sina utsläpp, klimatåtaganden och åtgärder. I finalen går nu går 34 städer från 14 länder vidare med satsningar på allt från klimatsmarta transporter och solenergi till fossilfria investeringar. Tre av finalisterna är svenska städer och en av dem utses 12 mars till årets svenska Earth Hour-stad.

  • Eskilstuna är årets uppstickare med tuffa mål och åtgärder i klimatplanen för att öka andelen sol och vind i energisystemet. Till 2020 vill kommunen att 50 procent av det egna elbehovet ska mötas med vindkraft, 10 procent med solenergi - och 20 procent av kommunens fastighetsägare ska ha börjat producera förnybar el.
  • Stockholm har växlat upp sitt arbete för att nå delmålet att komma ner till 3 ton växthusgaser per Stockholmare 2015 och slutmålet ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. Klimatkommunikation med stockholmarna, ökad satsning på biogas och solceller ingår i satsningen.
  • Växjö arbetar för att bli helt fossilfri senast 2030. Biobaserad kraftvärme är en viktig del, staden drivs till 60 procent av förnybar energi och har kraftigt minskat sina utsläpp sedan 1993. Bland nyare åtgärder ingår fortsatt kraftvärmeutbyggnad, satsning på biogas och koordinering av godstransporter.

Rösta på din hållbara stad
I slutet av mars koras Global Earth Hour Capital 2014 i Vancouver, Kanada. Utmaningen sker i samarbete med stadsnätverket ICLEI (Local Governments for Sustainability) och deltagarna rapporterar in sin information till Carbon Cities Climate Registry (CCCR).
På sajten We Love Cities uppmuntrar WWF människor över hela världen att visa sitt stöd för städernas miljö- och klimatinsatser. Besökarna uppmanas att rösta på sina favoriter bland de 34 finaliststäderna, lägga ut bilder och filmer och lämna förslag på hur städerna kan bli mer hållbara.


Till nyhetslistan