På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Nio av tio vill se investeringar för att minska bostädernas klimatpåverkan

04 februari 2015 Sju av tio tycker att det är viktigt att energin till deras bostäder kommer från förnybara energikällor. Och nio av tio anser att det är viktigt att det görs investeringar så att befintliga bostäder får minskad klimatpåverkan. Det visar en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av HSB.

– Det är glädjande att hushållens klimatmedvetenhet är så pass hög. Det är särskilt viktigt när bostadssektorn står för en stor del av Sveriges energianvändning och koldioxidutsläpp, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB. I en debattartikel i Ny Teknik uppmanar han regeringen att med hjälp av elpriset peka ut de smutsiga kilowattimmarna och införa energisparlån.

Stort stöd för energieffektivisering
TNS Sifo som gjort undersökningen på uppdrag av HSB visar att omkring hälften (45 procent) anser att det är regeringens ansvar att energianvändning i bostadssektorn klimatanpassas. Resten (48 procent) anser att det är fastighetsägarnas ansvar. Sju av tio tycker att stöd till energieffektivisering av miljonprogrammet är en bra investering.
– Det satsningar som gjorts för att energieffektivisera har framför allt handlat om nyproduktion. Samtidigt är det i det befintliga beståndet som det stora behovet finns. De tio senaste årens byggande motsvarar trots allt bara omkring fem procent av samtliga bostäder, säger Anders Lago.

Klara besked behövs
I decemberöverenskommelsen slogs det fast att energi är ett område där de sex aktuella partierna har för avsikt att komma överens över blockgränsen.
– Det är hoppingivande att energifrågan lyfts fram. Men vi behöver betydligt klarare besked om vad de vill göra för att minska klimatutsläppen från hela bostadssektorn, säger Anders Lago.
– Regeringen bör införa ett energisparlån för renoveringar som fokuserar på de smutsigaste kilowattimmarna. Och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder, avslutar Anders Lago.

1 104 personer mellan 15-79 år tillfrågades på uppdrag av TNS Sifo i november.