På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB medlem i FN:s Global Compact

21 december 2018 HSB Riksförbund har nu tagit ännu ett steg i sitt strategiska hållbarhetsarbete och blivit medlem i FN-nätverket Global Compact. Tillsammans med runt 10 000 andra organisationer världen över ska HSB arbeta utifrån tio hållbarhetsprinciper.
HSB medlem i FN:s Global Compact

– Det är med stor stolthet som vi stöttar världens största hållbarhetsinitiativ för näringsliv och andra typer av organisationer. Global Compacts principer ringar in de centrala frågorna för en hållbar framtid, säger Sofia Hagman, avdelningschef hållbarhet och public affairs HSB Riksförbund.

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan bildade Global Compact 1999. Tio internationella principer slogs fast kring mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrättsliga frågor. Idag har nära 10 000 organisationer världen över, från det privata näringslivet, civilsamhället och andra typer av organisationer, anslutit sig till initiativet.

Principerna ska genomsyra allt

HSB Riksförbund förbinder sig som medlemmar bland annat att arbeta för att införliva de tio principerna i strategin och i förlängningen i hela vår verksamhet. Det är ett arbete som redan är på god väg.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förstärka vårt hållbarhetsarbete. Vi har tydliga fokusområden i vår gemensamma strategi för hur vi ska arbeta med resurseffektivitet, minska vår klimatpåverkan och öka vår andel hållbara tjänster och produkter. Vi ska också öka mångfalden, både som arbetsgivare men även utifrån ett samhällsperspektiv, säger Sofia Hagman.

Uppförandekod för god etik
För att fånga en god affärsetik och arbeta proaktivt mot korruption har HSB också uppdaterat sin uppförandekod för medarbetare och den församarbetspartners och leverantörer. HSB har även infört ett leverantörsbedömningsverktyg där leverantörerna får frågor om hur de arbetar aktivt med mänskliga rättigheter och miljöaspekter.