Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hyresrabatt under coronatider – det här bör bostadsrättföreningar tänka på

21 april 2020 Nu har regeringens stödpaket till företag i utsatta branscher trätt i kraft: Hyresvärdar som tillfälligt sänker den fasta hyran till sina lokalhyresgäster kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har regeringen fattat beslutat om möjlighet till en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader för sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Se hela listan på branscher som omfattas av hyresrabatten.

EU-kommissionen har nu godkänt stödpaketet och regeringens stödförordning har trätt i kraft. Regeringen har avsatt totalt fem miljarder kronor för stödet som kan sökas av hyresvärdar som slutit avtal om sänkt hyra för lokalhyresgäster i de aktuella branscherna.

Här kan du läsa mer om vad bostadsrättföreningar som hyresvärdar bör tänka på för att kunna stötta sina lokalhyresgäster under coronakrisen.

Stödet i korthet:

 • Ersätter som mest 50 procent av nedsättningen av den fasta hyran men  kan inte bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran för lokalen.
 • Gäller tillfällig sänkning av den fasta hyran för lokalhyresgäster under perioden 1 april till 30 juni.
 • Hyresvärdar kan söka stödet via Länsstyrelsernas webbplatser under perioden 1 juli till 31 augusti 2020.
 • Mer information om stödet hittar du på Boverkets webbplats

Vad krävs för att kunna söka stöd?

 • Avtal om lokalhyra ska ha tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast 1 mars 2020.
 • Hyran måste vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor.
 • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 juni 2020.
 • Avtalet om rabatt ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till 30 juni 2020.
 • Den nya hyran måste understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020). I övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur mycket stöd kan en hyresvärd få?

 • Maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till 30 juni. Men stödet kan aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.
 • Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro.

Hur och när ska ansökan ske?

 • Det är hyresvärden som ansöker om stödet och länsstyrelsen som handlägger det.
 • Stödet söks i efterhand under perioden 1 juli 2020 - 31 augusti 2020 genom digitalt ansökningsförfarande via länsstyrelsernas webbplatser.
 • Stödet betalas ut när länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Annat som kan vara bra att tänka på:

 • Överväg din egen och din hyresgästs betalningsförmåga och övriga förutsättningar för att hitta en lösning som är bra för båda parter.
 • Stödet omfattar enbart den fasta hyran (bashyra med aktuell indexuppräkning samt fasta tillägg så som fastighetsskatt). Omsättningsbaserad hyra omfattas inte, inte heller löpande kostnader som till exempel el och sophämtning.
 • Sätt dig in i stödets utformning och tänk på att det inte finns någon garanti för att hyresvärden verkligen kommer att få ersättning för rabatten.
 • Det är möjligt att villkora hyresnedsättningen av att stödet till hyresgästen beviljas. 
 • Överenskommelsen kan vara kortfattad men det är viktigt att regleringen är tydlig och dokumenteras skriftligt. Det ska framgå vilka parterna är, hyresgästen och hyresvärden, och det är lämpligt att hänvisa till gällande hyreskontrakt.
 • För att underlätta arbetet när det är dags att skicka in ansökan till länsstyrelsen är det klokt att skriva in i överenskommelsen med hyresgästen att denne är skyldig att vara behjälplig med underlag och liknande till ansökan.
 • Ange vilken period som nedsättningen avser. Överenskommelsen ska undertecknas av behöriga firmatecknare för båda parter.