Grannskapsrådet

Vad är ett Grannskapsråd?
Grannskapsråd är något som kommunen i samarbete med HSB började att experimentera med i början av 90-talet. Tanken var att bostadsrättsföreningar, samfälligheter, skolor, dagis, och andra verksamheter i området skulle samarbeta och ha tillgång till gemensamma lokaler där de boende kunde umgås. Grannskapsråd bildades i Ullstämma och T1 ungefär samtidigt. Ullstämmas är det enda som fortfarande finns kvar.

Vad gör Grannskapsrådet?
Grannskapsrådet anordnar aktiviteter i området, exempelvis tipspromenader, brädspelkvällar och Tomtesmyg. Grannskapsrådet sköter även bokning av lokalerna i Grannskapshuset.

Bokning och användande av lokalerna i Grannskapshuset
Genom avtal med kommunen har boende i HSB Ullstämma 2 möjlighet att använda gymnastikhall, bastu, och restaurang i Grannskapshuset. Grannskapsrådet sköter bokningen och organiserar utlämning av nycklar genom att de boende turas om att vara nyckelvärdar enligt ett rullande schema. Läs mer om hur du bokar lokalerna och vilka regler som gäller på www.thurex.net/gr.

Kontakt
Vill du veta mer om vad vi gör? Har du förslag på någon aktivitet som Grannskapsrådet kan ordna? Kontakta Grannskapsrådet genom att skicka ett mail till grannskapsradet@gmail.com.