Nyhetsbrev mars nr 2

10 mars 2015

Som några av er säkert redan sett sitter det nu uppe information angående grusupptagningen. HSB kommer börja sopa upp gruset den 16 mars så förbered gärna genom att sopa ut gruset från områden där maskinen inte kommer åt.

Fel i tidigare utskick
I det senaste nyhetsbrevet stod det att årsstämman hålls den 16 april. Kort efter att nyhetsbrevet skickades ut ändrades datumet till den 23 april, datumet som står på anslagstavlan. Mer info kommer.

/Styrelsen