Styrelsen informerar augusti 2021

24 augusti 2021

Brandskyddsinspektion

Räddningstjänsten Östra Götaland har inventerat så kallat byggnadstekniskt brandskydd i

radhus och inte funnit några brister hos oss. Se bilaga.

 

Låscylindrar

För en tid sedan bytte FF Fastighetsservice ut låscylindrarna på

sop- resp. återvinningsrum 13 och14. De var ordentligt slitna

och enligt låsfirman förmodligen smorda med 5-56. Smörjer

man med 5-56 blir låset till en början lätt att öppna, men efter

en tid blir det som tuggummi inne i låscylinder och det blir mer

eller mindre förstört (två olika låsfirmor har den informationen).

Smörj inte låsen med 5-56 fortsättningsvis!

Meddela FF (telefon längst ned) om någon dörr till gemensamma

utrymmen behöver smörjas. De har riktiga grejer och dessutom

betalar vi för att FF ska smörja låsen vid behov.

 

Undercentralerna

Vi har två undercentraler – en på vardera Brons- och Stenåldersgatan. De förser oss

med varm- och kallvatten samt varmvatten till elementen. De är ca 30 år gamla och

idag (23/8) påbörjade Assemblin renovering av den på Bronsåldersgatan och om ca 2

veckor är turen kommen till Stenåldersgatan. Information om planerade avstängningar

kommer delas ut.

 

Med hälsningar och hopp om en fin höst från Styrelsen för

Ullstämma 2