Styrelsen informerar dec 2020

21 december 2020

Styrelsen informerar december 2020

 

 

Laddboxarna

Vattenfall är nu klara med installationen av laddboxarna och i korthet går laddningen till på följande sätt.

Den som behöver ladda ett fordon beställer en tagg från Vattenfall. Med taggen aktiverar man laddningen. Den el som då förbrukas registreras på taggens innehavare och debiteras senare.

Efter helgerna ska Vattenfall ha ett informationsmöte med styrelsen och efter det återkommer vi med mer information.

 

 

 

Mobiltäckning

Många upplever att det är dålig mobiltäckning i vårt område. Styrelsen har varit i kontakt med flera operatörer och fått svaret att varje abonnent själv måste ta kontakt med sin operatör och klaga. 

 

Styrelsen uppmanar därför alla som har problem med mobiltäckningen att ta kontakt med sin operatör.

 

 

 

 

Till sist önskar styrelsen alla en riktigt God Jul 

och

Gott Nytt År