Styrelsen informerar januari 2020

30 januari 2020

Ventilationsservice

Under februari kommer Hami utföra service på våra ventilationsaggregat. De kommer även att kontrollera luftflödet i lägenheterna, eftersom det har visat sig att vi i vissa lägenheter har för lågt luftflöde enligt Boverkets krav. Hami meddelar som tidigare via lapp i brevlådan innan de kommer.


Motioner

Vår föreningsstämma kanske känns avlägsen, men det är dags att fundera på eventuella motioner till stämman. Enligt stadgarna ska motioner till stämman vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. En motion kan formuleras enligt en mall som finns på hemsida www.ullstamma2.se under rubriken Vår förening Dokument.

 

Nytt bokningssystem

Grannskapsrådet meddelar att från februari 2020 kommer det införas ett nytt bokningssystem för gymnastiksal och restaurant. Bokning av lokalerna ska fortsättningsvis göras via nätet och inte i pärmen i Grannskapshuset. Information kommer snart utdelas i brevlådorna.

 

Defekt gräsklippare

Vid höstens service av våra gräsklippare uppdagades att en av dem läckte olja. Enligt Beviks är det troligt att det är en packbox som gått sönder. Eftersom reparationen skulle gå på upp emot 3.000 kr beslöt vi att skrota den och lägga pengarna på en ny.

Den som är händig och i behov av en gräsklippare till exempelvis ett sommarställe, anmäla sitt intresse till vicevärden för att kostnadsfritt överta den. Är flera intresserade lottar vi ut den. Anmälan senast den 15/2.

 

Med hälsningar Styrelsen för Ullstämma 2