På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Styrelsen informerar okt 2018

30 oktober 2018

Städdag


Vid städdagen den 27/10kommer det finnas 3 containrar:

2 vid Grannskapshuset och 1 på Stenåldersgatan (samma platser som tidigare).

Styrelsen har beställt trädklippning på de gemensamma ytorna.

 

När det vanliga med löv, grenar mm är avklarat, tänk då speciellt på:

                                 

-     Sanden i sandlådorna ska grävas om

-     Ta bort  ogräs i området utanför sandlådorna. Gräv om eller luckra upp  även den sanden och kratta till den.

-     På en del ställen finns det en hel del mossa på asfalten. Ta en skyffel eller skrapa och ta bort så mycket som möjligt.

-     Om någon lekutrustning har fått gröna beläggningar kan den rengöras med diskmedlet Yes.

 

-     Ta gärna egna initiativ till uppsnyggning av vårt område. 

 

-     Inga plastsäckar eller annan plast i containrarna. Bara trädgårdsavfall!

-     Är det fullt så är det fullt. Då gäller Ullstämma återvinningscentral.

 

-     Du som har ett lättstädat område ombeds hjälpa till med uppsnyggningen av våra tre lekplatser.

 

Välkomna på kaffe/saft och bulle i Lottlyckan  kl. 10-11.

 

Radonmätning

 

Inom kort kommer vicevärden dela ut radondosor till ca 30 av våra lägenheter. Vid mätningarna i vintras (20 lägenheter) var det godkända värden i de flesta lägenheterna. På några ställen hade vi förhöjda radonvärden och där har åtgärder vidtagits.  Där görs nu nya mätningar för att se om åtgärderna gett önskat resultat. 

 

 

Digital TV

Några i Ullstämma 2 har framfört att den analoga TV-bilden från Comhem inte är så bra.

Föreningen undersöker nu vad det skulle kosta att gå över till digital TV, som då kommer betalas via månadsavgiften. Det blir då i stort sett samma kanaler som vi har nu men med mycket bättre bild.

 

Låsen till sop- och återvinningsrummen

Vi har några lås till sop- och återvinningsrum som emellanåt krånglar. Företaget Lås och nycklarkommer hjälpa oss med dem. Vi tar då ner de aktuella låscylindrarna till dem för renovering/utbyte. De poängterade att 5-56 inte får användastill låsen, som då kan kärva ihop. Det ska enbart vara låsolja till låscylindrarna. 

  

Yttre skötsel av vårt område

För flera år sedan beslöt Ullstämma 2 - bland annat för att hålla nere boendekostnaden - att vi boende ska ta hand om skötseln av gräsmattor, buskplanteringar, lekplatser mm. I Lägenhetspärmen finns de aktuella skötselområdena redovisade. Observera att det här inte gäller enbart för våra två städdagar, utan hela året. Det bästa är om man kan komma överens om ett veckoschema där man fördelar ansvaret för skötseln. Flera områden sköts bra, medan några inte får den omvårdnad man skulle önska.

Prata med dina grannar i skötselområdet och försök hitta ett sätt att sköta den yttre miljön som passar ert område.

 

Hemsidan

Vår hemsida på nätet håller på att ses över. Synpunkter kan skickas till vice ordförande via mail:  webmaster@ullstamma2.se. På sikt kommer den fysiska Lägenhetspärmen - på grund av svårigheter att hålla den uppdaterad - ersättas med Lägenhetspärmen på hemsidan.
 

Efterlysning

Ägaren efterlyses till den svarta cykel som står vid soprum nr 13 och som har stått där länge - till synes oanvänd. Känner någon av er till något om cykeln, så hör av er till vicevärden