Stadgar

BRF Ängen är en av HSB Östras första föreningar och går under HSBs normalstadgar 2011 Version 5.

Stadgarna finns bifogade precis under denna rad.