På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Årsmöte hösten 2020

11 oktober 2020 I egenskap av ordförande höll jag, Mia Törnlöf, ett medlemsmöte under höstens städdag. Här kan ni läsa de punkter jag tog upp.

 ·      Presentation av styrelsen:

- Mia Törnlöf, ordförande sedan 2019, tidigare sekreterare och varit med i styrelsen sedan 2015.

- Ralf Myrskog, vicevärd sedan 2012-2013. 

- Robin Hagström, vice ordförande sedan 2019, tidigare vice sekreterare och har varit med i styrelsen sedan 2015.

- Kim Arrio, sekreterare sedan våren 2019, tidigare suppleant och har varit med i styrelsen sedan hösten 2019.

- Olle Mattsson, ledamot sedan 2019.

- Agneta Moberg, studieorganisatör sedan 2008-2009, ej närvarande. 

Calle Moberg, suppleant sedan 2019, tidigare ordförande och har varit med i styrelsen sedan 2012, ej närvarande.

Utöver oss i styrelsen har vi även en så kallad HSB-ledamot, som heter Anna Klajn. Hon jobbar på HSB och är vald som vår ledamot av HSB. Annas roll är att stötta föreningen och fungera som en länk mellan oss och HSB. 

·      Brandsäkerhet

- Vi genomförde en kontroll av brandsläckare den 8/9 – antal kontrollerade brandsläckare blev 76 st.

- Styrelsen har beslutat att kontrollera två brandsläckare per tvåplanslägenhet och en per enplanslägenhet. Så maxantalet skulle kunna vara 145 st.

- Vi tillhandahåller med en brandsläckare och en brandvarnare per hushåll.

- Tidigare har vi pratat om utskicket om brandskyddsväggarna på vindarna – Östgöta brand har gjort en kontroll som visar att vi inte är skyldiga att göra någon åtgärd så styrelsen har beslutat att inte agera i denna fråga.

·      Parkering och hastighet

- Parkeringsfrågor hänvisas till AimoPark. Våra parkeringsregler finns på alla gårdarnas anslagstavlor och på hemsidan.

- En liten påminnelse om att hastigheten inom området är 30km och på Sågvägen är det 40 km. Det är möjligt att vi kommer sänka hastigheten inom området framöver. Styrelsen har kontaktat vägföreningen pga klagomål ang hastigheten på Sågvägen. Få håller 40km så vi har bett om något slags farthinder.

- Våra parkeringskort går ut till årsskiftet och styrelsen har beslutat att inte dela ut parkeringskort till samtliga hushåll, istället får man möjlighet att ansöka om parkeringskort då det är långt ifrån alla som är i behov av parkeringskort. Mer information om detta kommer delas till alla hushåll.

·      Asfalteringen

-       Under våren har vi asfalterat alla gårdar, gångbanan längs med infarten och en del på parkeringarna. Arbetet av parkeringarna resulterade i ytterligare 10st platser för boendeparkering. Vi kommer löpande se över behovet att ev göra om någon plats till besöksparkering. 

·      Lite om vår eminenta Jonnys jobb

- Efter asfalteringen har Jonny satt upp ett staket och gjort en liten trappa vid carportarna på A-gården.

- Alla lekställningar är nu renoverade och snyggt målade!

- Fortlöpande byte av panel och målning på många ställen i området. Även målning av plåten på takgavlarna.  

- Jonny byter löpande ut en del stolpar i carportarna. Det kan komma förfrågan om att parkera bilar på annan plats vid behov.

- Farthinder vid gångbanan mellan D- och E-gården är uppsatt. Och just nu håller Jonny på å monterar likadana farthinder mellan A- och B-gården.  

·      Uppskjutna jobb

- Vi nämnde vid förra mötet att vi tänkte rensa upp i buskaget mot villorna men detta är skjutet på framtiden.

·      Å sen lite återigen om våra Soprum och Återvinningscentralen

- Vik ihop kartonger

- Sortera!!! Läs på lapparna i soprummen om vad som ska läggas vart.

-  Större mängd kartonger eller andra större saker ska till återvinningen!

-  Soprummen är till för hushållssopor, det är ingen återvinningscentral.

- Vi har återkommande problem med att det dumpas sopor i soprummen som inte alls hör hemma där och om det inte blir bättring så kommer vi snart vara tvungna att dra in på annat underhåll eller höja hyrorna för att täcka dessa kostnader.

·      Styrelsen kommer gå en gårdsbesiktning den 25/10. 

·      Pga Covid-19 så kommer det inte bjudas på någon korv eller fika idag.

·      Vi har även författat lite tips på sånt som vi tänker att man kan ägna sig åt denna städdag. T.ex. kan man tvätta fasaderna vi sin entré/förråd, tvätta dörren vid carporten, sopa carporten, osv. Och kanske kan du hjälpa en äldre granne som inte kan göra detta själv. Hjälps vi åt så kan vi även dra ner föreningens kostnader!

·      Å så en liten påminnelse - Inget miljöfarligt eller elektronik får slängas i containern!

 

En fråga som kom upp var om vi kunde ta ner trädet som stå på kullen på C-gården. Styrelsen beslutade på stående fot att ta ner trädet vilket kommer att ske inom kort.

 

Tack för ordet och ha en trevlig städdag!