På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vad händer om bostadsrättsföreningen inte får ihop en styrelse?

04 maj 2021 Ibland kan det vara svårt att få medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet. Men vad händer om föreningen inte får ihop tillräckligt med styrelseledamöter för att bilda en styrelse?

HSB normalstadgar (2011 v. 5) anger att styrelsen ska bestå av som lägst tre styrelseledamöter, vilket även anges i lagen om ekonomiska föreningar. En av dessa kan vara den så kallade HSB-ledamoten, förutsatt att föreningen är medlem i HSB.

Det är valberedningen som har till uppgift att lämna förslag på nya ledamöter till styrelsen, som föreningsstämman sedan ska besluta om. Om valberedningen inte har någon att föreslå inför stämman återstår det att på föreningsstämman försöka få medlemmarna att föreslå personer som kan väljas till styrelseledamöter. På föreningsstämman kan en medlem antingen föreslå sig själv, någon annan medlem eller en medlems make eller sambo. Om föreningen alltjämt inte får ihop en styrelse uppkommer en så kallad likvidationsplikt för föreningen, vilket innebär att föreningen ska upphöra och verksamheten ska avvecklas.

 

Likvidation

Beslut om likvidation kan ske frivilligt på föreningsstämma eller tvångsvis genom beslut av tingsrätt eller Bolagsverket. Om anmälan av behörig styrelse inte inkommit till Bolagsverket, kommer Bolagsverket att förelägga föreningen att inkomma med sådan. Föreningen kan undgå likvidation genom att efterkomma Bolagsverkets föreläggande, innan Bolagsverket hinner besluta om likvidation.

Om likvidation beslutas kommer egendomen att säljas, skulderna regleras och det som kvarstår därefter delas ut till medlemmarna. Bostadsrätterna upphör sedan när föreningen har upplösts och blir istället hyresrätter.

 

Hur kan man undvika att hamna i en sådan situation?

En anledning till att medlemmar avstår från styrelsearbete kan vara att det uppfattas som alltför arbetsamt och att medlemmarna inte vill eller kan ta sig tid att engagera sig. För att undvika det kan föreningsstämman besluta om ett skäligt arvode för styrelseledamöterna, vilket kan göra att fler medlemmar blir intresserade av arbetet.

En annan anledning till lågt engagemang kan vara brist på kunskap om vad en ekonomisk förening faktiskt innebär. Det är nog många som inte förstår att en bostadsrätt dels är en nyttjanderätt men även en andel i en ekonomisk förening. Med den vetskapen borde fler bli intresserade av att vara med och påverka vad som händer med fastigheten.

Ett sätt att underlätta arbetet för styrelsen är att lägga ut förvaltning – till exempel ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggprojektledning etc. - på en extern part. På så sätt blir styrelsearbetet mindre krävande och tidsomfattande.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att medlemmars engagemang och åtagande av förtroendeuppdrag är en förutsättning för föreningens bestående.

Behöver ni juridisk rådgivning?

Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.