På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Organisation och Ansvar

Vår förening har, som alla andra bostadsrättsföreningar i HSB, fullt ansvar för vår ekonomi.

Vi köper visserligen ekonomitjänster som t.ex. bokföring, fakturabetalning, lånehantering och bokslut av moderföreningen, HSB Skåne, men det är alltid den enskilda föreningen som genom sin styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett riktigt sätt.

HSB Skåne tar inför varje årsskifte fram ett budgetförslag för det kommande året. Detta förslag granskas av föreningens styrelse, som gör ändringar och kompletteringar innan budgeten fastställs. Budgetbeslutet omfattar bland annat månadsavgifter för det kommande året, underhållsplaner och större investeringsbeslut.

Vid årets slut tar HSB Skåne fram ett förslag till bokslut. Styrelsen granskar förslaget och tar ställning till hur eventuell vinst eller förlust ska disponeras. HSB:s revisor och den föreningsvalda revisorn granskar räkenskaperna och sammanställer en revisionsrapport som presenteras på föreningsstämman. I rapporten tillstyrker revisorerna normalt att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Vid föreningsstämman presenterar styrelsen sitt förslag till bokslut i en årsredovisning och det är upp till föreningsstämman att antingen bevilja eller avslå ansvarsfrihet för styrelsen.