Sammandrag från Styrelsemöte den 12 December 2023

20 december 2023

 

  • Vad gäller de nya fläktsystemen som finns i allas våra kök, så blev slutbesiktningen inte godkänd eftersom vissa problem kvarstår. Företaget som har installerat fläktarna, Lindsells, håller på att åtgärda de installationsmissar som har framkommit. När det rör sig om för hög upplevd ljudnivå kommer företaget Fläkt Group att installera en tätning till samtliga hushåll som har ”slim line-kåpor” till fläktsystemet för att reducera ljudet (från luftflödet).

  • Låneräntan för det nytecknade lånet blev 4, 28 procent och lånet är bundet i två år. Ett nytt lån öper ut i slutet av januari och det ska också tecknas om. Trots höjda räntor har vår bostadsrättförening ändå god ekonomi.

  • Det så kallade slukhålet vid Trollebergsvägen 15 har grävts ur, fyllts på och packats igen. När utgrävningen påbörjades påträffades gammalt byggmaterial i hålet från när bostäderna i BRF Gasverket byggdes. Detta har tagits bort och nu läggs en gräsarmering över hålet så att en gräsmatta kan anläggas där (men marken ändå är stabil nog att, vid behov, köra på).

  • Vad gäller relining-arbetet på samma adress är problemet ännu inte avhjälpt och hanteras skyndsamt.

  • Avslutningsvis är vår bostadsrättsförings hållbarhetsansökan inskickad till HSB som bekräftar att den har emottagits.