Sammadrag från Styrelsesammanträde den 23:e Januari 2024

03 februari 2024

Nu är belysningen utbytt på alla våra gemensamma ytor och vi följer numera de nya EU-direktiven om att använda LED-belysning.

Slutbesiktningen av det nya ventilationssystemet är i slutet av januari 2024 så snart är hela projektet klart och välfungerande! I de fall behov finns och boende har valt en fläkt med smalare kåpa har ljudisolering har satts vid aggregat för att sänka decibelnivån. Om någon boende har underingar om fläktarna ombeds personen i fråga kontakta förvaltaren Tommie.

Det har tidigare varit stopp i ett avlopp vid Trollebergsvägen 9 varför röret frästes. Eventuellt har det fått till följd att ett hål har påvisats i röret vilket behöver åtgärdas. De boende i området påverkas minimalt av detta arbete.

En ny mätning av Legionella-nivåer gjordes i slutet av förra året och då konstaterades att nivåerna har sjunkit avsevärt (sedan problemen uppstod) och att systemet som företaget Analytech satt in fungerar väl. Vid någon punkt i vårt vattensystem upptäcktes lite låga värden av biocider, som är ett biologiskt bekämpningsmedel mot Legionella, i vattnet vilket kommer att åtgärdas av Analytech (utan ytterligare kostnad för vår bostadsrättsförening).

Avslutningsvis, ännu en god nyhet; mätningar visar att el-förbrukningen för oss boende fortsätter att minska jämfört med samma period tidigare år.