Sammandrag från Styrelsesammanträde den 14:e Maj 2024

21 maj 2024

Legionella. Tre nya mätningar har gjorts av kommunen varav två inte påvisade något medan det fanns ett visst förhöjt värde i en lägenhet. Kommunen kommer därför att göra ytterligare en mätning.

Stamventiler. Arbetet påbörjas i juni. När det är igång kommer vissa element i lägenheter att behöva luftas.

Nya Fläktar – Vad gäller ventilationen finns en mätutrustning som kan användas för att justera flödet i lägenheterna. En testperiod inleds inom de kommande två veckorna.

En kommunikationsplan diskuteras kortfattat och det talas om att använda den vid informationsmötet. Det talas även om att använda Mitt HSB som kommunikationskanal.

Ny trädgårdskarta är på gång och nya planteringar har gjorts. Nya träd planteras i höst. Nya anbud begärs in för att bygga pergolor. Trädgårdsmöbler har köpts in samt en grill.