Sammadrag från Styrelsesammanträde den 9:e April 2024

20 april 2024

I soprummen, också kallade miljörummen, är det viktigt att handtagen på sopkärlen är
utåtvända, något vi boende måste efterfölja så att våra sopor hämtas av Lunds
Renhållningsverk. Man kan även sortera matfett och matoljor hemma genom att hälla flytande
matfett i en petflaska som därefter slängs i restavfallet. Små mängder fett, exempelvis i en
stekpanna, kan torkas ur med papper och sedan slängas i matavfallet. På så vis hamnar inte
fettet i våra avloppsrör. Fett som hamnar i avloppet kan stelna och till slut orsaka att rören
sprängs vilket kan bli en dyr affär för kommunen och bostadsrättsföreningen. Därför har vi
alla ett gemensamt ekonomiskt intresse att undvika att detta händer. Sedan januari i år finns
det dessutom ett nationellt krav att sortera ut bioavfall enligt Avfallsförordningen i kapitel 3,
paragraf 1.


Det finns inte längre service på våra brandsläckare (på grund av icke-genomförda
inspektioner) varför nya offerter (från andra företag) har samlats in. Då undersöks också
möjligheten att även installera pulversprinkler i miljörummen så att en brand snabbt kan
släckas om en sådan uppstår.


Ny provtagning för Legionella görs 240422. Vad gäller det numera installerade
ventilationssystemet är mätutrustning beställd. Den kommer att användas för att undersöka
den problematik som i vissa fall kvarstår alltså när ventilationen låter mer än önskvärt.


Årsredovisningen för vår bostadsrättsförening är klar och under föreningsstämman den 23
april får alla boende som anmält sig mer information om bland annat det ekonomiska läget
och de trädgårdsplaner som finns för våra trädgårdar.