Störningar

Ingen vill bli störd av sina grannar! Ha inte för hög volym på tv eller stereo. Undvik att köra disk- och tvättmaskin sent på kvällarna. Tänk särskilt på att hålla ner volymen i trapphuset. Vill du inte kontakta din granne använd störningsjournalen nedan och vänd dig snarast till oss i styrelsen. Vi tar då kontakt och talar med den störande att rätta sig utan att uppge ditt namn.

För trivsel i huset har vi skrivit ner punkter som alla ska följa.

Fest
Om du har fest ansvarar du för att grannarna inte störs. Prata gärna med grannarna innan. Sätt en lapp i ditt trapphus, gärna i dom angränsande trapphusen också. Då oftast en av dina grannar inte bor i ditt trapphus men dock vägg i vägg.

Rökning
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen trapphus, tvättstuga, vind, källare, cykelrum osv. Tänk på att rökning på balkongen kan störa grannarna ovanpå.

Balkonger
Blomlådor ska sitta på insidan av balkongräcket (gäller inte markplan). Skaka eller piska inte mattor från balkongen. Grillning på balkongen är inte tillåtet av brandsäkerhetsskäl.

Tvättstugan – ett rent nöje
Att dela tvättstugan med grannarna fungerar utmärkt - om du respekterar de tvättregler som finns uppsatta i tvättstugan.

Ordning i trapphus
Vi vill upplysa alla medlemmar att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Det finns flera skäl till detta. Det viktigaste är att trapphusen är en utrymningsväg. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen. Ställ inte cyklar, barnvagnar, soppåsar m m i trapphuset. Tänk på att rörelsehindrade behöver mer svängrum och att ambulanspersonal och brandmän ska kunna ta sig fram vid en olycka.

Sopor
Lämna inte sopor på balkongen eller i trapphuset - det luktar! Vi har även sortering av förpackningar i alla miljöhusen.

Du är ansvarig för dina husdjur
Hundar ska alltid vara kopplade inom bostadsområdet och i trapphuset. Se till att din hund eller katt inte förorenar i trapphus, på gården - eller runt barnens lekplatser. Tänk på att andra kan vara rädda eller allergiska.

Bilfria gårdar
Biltrafik på gården är bara tillåten för av- och pålastning. Efter problem med långtidsparkerande bilar på våran gård har föreningen kontaktat Securitas som ser till att gården hålls bilfri.