HSB Kontoret Eslöv

Områdeskontoret HSB Skåne Eslöv

Besökstider:
Öppet: 13-16 vardgar
Besöksadress: Stora Torg 2
Postadress: Box 200, 241 23 Eslöv
Tel: 046 - 210 84 00

Föreningens förvaltare Anna Harlenbäck når du på telefon 046-210 8553 eller mail anna.harlenback@hsb.se .