Årsstämma

Varje år har föreningen årsstämma, denna hålls vanligtvis i april eller maj. På årsstämman går styrelsen igenom föregående års bokslut.

Alla medlemmar i föreningen blir kallade till stämman i god tid, det kan vara en god idé att gå på stämmorna, då får man insikt i föreningen och man får lite allmän information.

Ibland kan föreningen behöva ta beslut som varje medlem måste få vara med och besluta om, detta gör man på årsstämman och varje lägenhet har en rösträtt.

Vill man att stämman skall ta upp någon speciell fråga så måste man lämna in en motion till styrelsen före februari månads utgång. Anledningen till detta är att ärendet måste finnas med på dagordningen som delas ut i samband med kallelsen, medlemmarna får på så sätt reda på i förväg vad som kommer att behandlas på stämman.

När stämman är avslutad bjuder föreningen på något att äta och dricka, det lönar sig att gå på årsstämma.