Medlemsinformation A–Ö

Välkommen som medlem i vår bostadsrättsförening!

Du har blivit medlem i en bostadsrättsförening, en boendeform som innebär både rättigheter och skyldigheter. Du är delägare i bostadsrättsföreningens alla tillgångar och skulder.

Medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär bland annat att man kan engagera sig aktivt i sin bostadssituation genom att vid föreningsstämman deltaga i val av styrelse och framlägga förslag i olika frågor, till exempel förbättring av miljön och andra trivselfrågor. Ett annat sätt kan vara att man själv engagerar sig i styrelsen.

Boendet innebär inte bara inflytande och medbestämmande rätt, utan även ansvar. Inte bara för den egna lägenheten, utan också för fastigheten som sådan med hus och närmiljö.

En viktig fråga är hur man uppträder i förhållande till sin omgivning, grannar och bostadsrättsföreningen i sin helhet. Gemensamt ägande ger en naturlig gemenskap med grannarna och man får många anledningar att träffas. Tillsammans skapar vi den boendemiljö vi vill ha.

Via rubrikerna till vänster kan du läsa mer om dina förmåner, rättigheter och skyldigheter. Om du använder mobil eller har en liten skärm finns länkarna uppe till vänster i ☰-menyn.