På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Gemenskap i bostadsrättsföreningen

03 september 2019 Vad skapar gemenskap i en bostadsrättsförening och hur vårdas gemenskapen och intresset av att fortsätta utveckla miljön där vi bor? Vi träffade Jonas Holm och Ingeborg Löfgren i HSB brf Solbyn, i Dalby utanför Lund, som har en rad goda exempel på hur medlemmarna engagerar sig i föreningen, trots att de inte sitter med i styrelsen.

Samlas kring en lockande aktivitet

Fest, trädgårdarbete eller klädbyte. Aktiviteterna som bostadsrättsföreningar kan anordna och driva är oändligt många. I Solbyn, som byggdes som en ekoby, är utemiljön ständigt i fokus. Här hittar vi prunkande växthus, gemensam skogsträdgård, små gröna oaser och ett härligt blandat koloniområde där små trädgårdar med rabatter samsas med odlingslotter och hönshus med höns och kycklingar. Med gemensam fixardag tar de allra flesta i föreningen sig tid att bidra med det den helst gör. Den som vill bygga vidare på stengärdsgården gör det och den som hellre rensar rabatter eller målar ett staket gör det. Att skapa något tillsammans och gemensamt ta hand om det bidrar till ökat intresse och välvilja att hålla det fint. Utöver utemiljön är de gemensamma festerna av stor betydelse där även de boendes vänner välkomnas. Det bjuds bland annat in till quiz-, pub- och filmkvällar samt skörde- och jubileumsfester.

Ingeborg och Jonas berättar bland annat om Solbyns gemensamhetsbyggnad, där tvättstuga, en kooperativ förskola, övernattningsrum och gemensamhetslokal inryms finns även permanent kläd- leksaks- och bokbytarhörnor. Med en förening på 50 lägenheter ryms det flera generationer och olika behov av prylar. Att byta saker med varandra är ett ypperligt sätt att hålla igång cirkulärekonomin på.

Lyhörd styrelse

Styrelsen har ett stort ansvar i bostadsrättsföreningen men med det sagt behöver den inte göra allt. Att aktivera olika intressegrupper ökar inflytandet hos medlemmarna som ofta besitter olika kunskaper och intresseområden. I Solbyn har det sedan starten varit viktigt att få med sig alla medlemmar i det gemensamma arbetet med föreningen. På stormötet som föreningen håller i inför styrelsemötena en gång i månaden har de olika intressegrupperna möjlighet att presentera och bolla idéer med resten av föreningen. Exempel på intressegrupper som finns i Solbyn:

 • Filmgrupp
 • Inköpsgrupp
 • Kafégrupp
 • Verkstadsgrupp
 • Källsorteringsgrupp
 • Markgrupp
 • Buskgrupp
 • Festgrupp

Faddrar tar hand om föreningens nya medlemmar

I Solbyn utgör varje hus en husgrupp och i husgruppen blir en person tilldelad rollen som fadder när en ny medlem flyttar in i huset. På det sättet fördelas ansvaret att ta emot nya medlemmar och det blir enkelt för de som flyttar in att vända sig till sin tilldelade fadder. Det kan vara allt från att visa var jordkällaren ligger och hur den fungerar till att fråga om särskilda intressen hos den nya medlemmen som föreningen kan ta tillvara på.

Läs mer och kom med egna tips!

Läs gärna mer om HSB brf Solbyn och om hur föreningen bildades på deras hemsida. Om du har ett tips om hur er förening skapar en bättre gemenskap bland medlemmarna får du gärna skicka det till kommunikation-skane@hsb.se så kan vi på HSB Skåne sprida ert goda exempel vidare.

Tips: Inkludera nya medlemmar i föreningen

Nya medlemmar i föreningen är ofta intresserade av vad föreningen har att erbjuda och kan även komma med egna idéer från tidigare boende. Passa på att presentera styrelsen för de nya grannarna och berätta om hur just er förening fungerar.