Husen

Brf Ragnhildsborg har bostadsrätter i både villor, radhus och flerfamiljshus. Vi bor på Nydalavägen nr 1-156 i Södertälje.

Vår förening består av blandad bebyggelse. Vi har både villor, flerfamiljshus och radhus med upplåtelseformen bostadsrätt. Flerfamiljshusen är 2-3 våningar höga.
Sammanlagt finns det 198 st bostäder.

Inflyttning

Mellan 1979 och 1980 flyttade de första bostadsrättsinnehavarna in.