Lägenheter och lokaler

Gästlägenheten och föreningslokalen bokar du genom att ringa till ansvarig Inga-Lill Noré på 070-8543939 eller maila till babsan04@hotmail.com Uppge hyrestid, namn, telefon och lägenhetsnummer. Mer information om vad som gäller hittar du under respektive rubrik.