Hyreshöjning p-platser och garage

24 maj 2021

Som vi informerade om i julbrevet kommer hyrorna justeras för p-platser och garage.

Dessa har inte justerats på en väldig massa år.

Garagen kommer att höjas till 900 kr/kvm/år. 

Hyra för p-plats med el höjs till 480 kr/mån

P-plats utan el 310 kr/mån. 

Hyrorna kommer framöver justeras årligen med samma påslag, som avgiften för bostaden.