På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Renovering av din lägenhet

02 september 2021 Nedan följer information som är viktigt för dig som är boende i Brf Konvaljen att känna till.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för din lägenhet, och det finns en del saker att tänka på innan du genomför förändringar.

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens godkännande utföra åtgärd som innebär:

·       Ingrepp i bärande konstruktion

·       Ändring av befintliga ledningar för el, avlopp, värme samt vatten

·       Eller annan väsentlig förändring i lägenheten

 

Godkännandet behövs eftersom detta kan påverka andra lägenheter i samma trapphus eller lägenheter som finns på samma stam. (Skicka ett mejl till styrelsen@konvaljen.nu)

 

Hör också efter med styrelsen om du är osäker, kanske har styrelsen om inte annat, värdefull information om hur ledningar m.m dragits i lägenheten så att du slipper en obehagliga överraskningar när du påbörjar ditt projekt.

 

Informera dina grannar om att renovering ska ske. Detta kan göras genom att använda anslagstavlan i trapphuset. Om större arbeten ska göras informera även boende i trappuppgångarna bredvid.

För att hålla en god relation med dina grannar ska du informera grannarna om när du ska börja renovera och gärna tidpunkt.

Förhållningstider vid renoveringar är:

 • Vardagar klockan 08:00-19:00,  (bilning får endast ske fram till klockan 16:00)
 • Helgdagar klockan 10:00-16:00
 • Tänk på att efter klockan 22:00 ska det vara så pass tyst att alla ska kunna sova

 EL och VATTENAVSTÄNGNING

 • Om el/ vatten behöver stängas av i fastigheten, så är det du som informerar dina grannar som drabbas av avstängningen
 • För att boka in avstängning görs en felanmälan till HSB 08-608 68 00. Se tavla i port

 BADRUM

Golvbrunn: Byte av golvbrunn ska alltid göras vid renovering av badrum och vid flytt av golvbrunn ska alltid styrelsen kontaktas innan arbetet påbörjas 

Innan badrumsrenoveringen ska du skicka in följande dokument till styrelsen:

 • Säkert vattencertifikat (rörmokare)
 • BKR certifikat (den som gör tätskiktet)
 • Vid el- behörig elinstallatör med id nr
 • Har ni tänkt er golvvärme, krävs isolationsprov av behörig installatör
 • Dokumenten gäller för alla de företag som är inblandade i din renovering

KÖK

 • Vi har självdragsventilation, men en kanal från köket och en från badrummet
 • Ingen fläkt eller något annat kopplas in till dessa kanaler
 • Det går däremot bra att använda kolfiberfläkt som inte är direkt kopplad till kanal

 ELSKÅP

 • Enligt stadgarna så är elen från säkringsskåp samt ledningar till lägenhet boendes ansvar och elen fram till säkringsskåp är Bostadsrättsföreningens ansvar
 • Flyttar du din elcentral står du för kostnaden själv
 • Information ska alltid skickas till styrelsen om vilket företag som du kommer att anlita för att utföra arbetet, samt att de har behörighet för att få utföra detta arbete
 • För att flytta elmätaren vänder du dig till Vattenfall och även här står du själv för kostnaden

 ELEMENT

 • Vill du ta bort element måst det godkännas av styrelsen samt utföras på rätt sätt av behörig rörmokare, för blir det fel så får inte dina grannar någon värme
 • Borttaget element ska sparas av dig

 BYGGSOPOR och SKRÄP

 • Byggsopor och skräp ska inte förvaras i port/ trapphus
 • Reggör dagligen port/trapphus om det blir skräpigt vid renoveringen
 • Tänk på att täcka golv i port/trapphus då det kan bli skadat
 • Grovsoprum finns vid stora parkeringen vid punkthusen
 • Byggsopor får inte slängas i soprum eller grovsoprum, utan ska köras till Skyttbrink och sorteras där
 • Saknar du inpasseringskort till SRV gör du en beställning till https://www.srvatervinning.se/