Information om våra sopnedkast och sophantering

23 januari 2023 Styrelsen har beslutat att permanent hålla våra sopnedkast på våningsplanen stängda samt utträda som andelsägare i Grantorpssopornas Samfällighetsförening som äger sopsugsanläggningen.

Anledningen är dels fortsatta problem med sopsugsanläggningen även efter renoveringen men framför allt att vi för närvarande betalar en mycket hög kostnad för andelsägandet, dessutom hyr vi en komprimator som är ansluten till sopnedkastet framför gaveln på Terapivägen 14 A som vi har använt för våra hushållssopor i cirka 2 år och får nu använda detta även i fortsättningen.

Vänligen släng inga hushållssopor i sopnedkastet nedanför trappan efter Terapivägen 16 då detta tillhör grannföreningen Brf Grantorp som endast får användas av deras boende på Terapivägen 16 och 18.

Enligt brandmyndighetens regler är det strängeligen förbjudet att lämna sopor och föremål i allmänna utrymmen inomhus på grund av brandrisk, utgör fara vid nödutrymning, hindrar ambulanspersonal och tills sist men inte minst leder till otrivsel och högre kostnader med risk för ännu högre avgifter framöver vilket även gäller lämning av sopor och nedskräpning utomhus vid sopnedkastet och övriga platser vilket dessutom leder till att våra bostäder sjunker i värde som kan riskera att låneansökningar inte beviljas framöver.