Information om våra sopnedkast och sophantering

23 januari 2023 Vi har haft våra sopnedkast stängda under lång tid även efter renoveringen av sopsugscentralen.

Anledningen är att det är fortsatta problem med anläggningen dels beroende på att Huges boende slänger grovsopor i sopnedkasten efter återöppnandet av deras sopnedkast vilket har lett till sopstopp i huvudstammen dels beroende på att det har uppstått vattenläckage i rörsystemet som håller på att lokaliseras.

Styrelsen kommer därför att tillsätta en utredning om vi ska återöppna våra sopnedkast eller hålla dessa stängda permanent och endast använda sopnedkastet på gården som är anslutet till komprimatorn som vi hyr.

Tills vidare vill vi be er att slänga era hushållssopor i sopnedkastet framför gaveln på Terapivägen 14 A. Vänligen släng inga hushållssopor i sopnedkastet nedanför trappan bortom gaveln på Terapivägen 16  då detta tillhör grannföreningen Brf Grantorp som endast får användas av deras boende på Terapivägen 16 och 18.

Enligt brandmyndighetens regler är det strängeligen förbjudet att lämna sopor och föremål i allmänna utrymmen inomhus på grund av brandrisk, utgör fara vid nödutrymning, hindrar ambulanspersonal och tills sist men inte minst leder till otrivsel och högre kostnader med risk för ännu högre avgifter framöver

Vänligen lämna inte heller några sopor och föremål på marken utomhus varken nedanför sopnedkastet eller på andra ställen inom föreningens område då det även där skapar otrivsel, högre kostnader med risk för ännu högre avgifter framöver samt att våra bostäder går ner i värde vilket kan göra det svårare att få ansökningar om lån godkända.