Informationsmöte till våra boende 2022-11-29 kl. 18:30 i gårdshus 10

Samtliga boende inbjudes till ett informationsmöte där vi bland annat kommer att ta upp 2023 års månadsavgifter och eltaxor, det nystartade projektet grannsamverkan, sophanteringen och samtal till fastighetsjouren.

Aktuella kalenderhändelser saknas