Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan direkt till kundservice på HSB Södertörn.

Felanmälan kan även göras via telefon: 08-608 68 00

Telefontider:
Måndag - Fredag: 9.00-12.00
Torsdag: 16.00-18.00

Vill du lämna en felanmälan via internet så klickar du här.

Akuta fel

Vid akuta fel, utanför HSB´s telefontid, och där skada har uppkommit eller att det finns risk för att skada kan uppkomma ska alltid en styrelseledamot kontaktas för beslut om vilken åtgärd som ska vidtas. Endast i undantagsfall, då man inte kan få kontakt med någon styrelseledamot, får hushållet självt kontakta jouren. Ring i så fall på journumret 08-657 77 00. Meddela alltid styrelsen så snart som möjligt att jouren kallats ut och vilket fel det handlat om.