Ny lagändring

04 juni 2023 Brf.Bogården beslutade på årsstämman 2023 att uppdatera våra stadgar utifrån ny lagändring

Det här gäller vid renovering i bostadsrätt

 

Planerar du att göra om i din bostadsrätt? Det finns nya lagändringar som börjar gälla från årsskiftet 2022/2023.

 

Som bostadshavare har du ganska stor frihet att göra om din bostad så som du önskar – men det finns vissa regler du behöver förhålla dig till. Även om du äger rätten att bo i din bostad så äger du inte själva bostaden – det gör din bostadsrättsförening.

Beroende på vad du ska göra i din bostad kan du behöva tillstånd från styrelsen, och i vissa fall behöver du ansöka om bygglov hos kommunen.

Ett bra riktmärke är att alla förändringar som rör ytskikt – så som att måla om, ta bort innerdörrar eller byta köksskåp – går bra att göra utan styrelsens tillstånd.

Innan ett arbete påbörjas är det viktigt att ta reda på exakt hur underhålls- och reparationsansvaret är fördelat i just din bostadsrättsförening, vilket framgår av föreningens stadgar. Om du vill göra renoveringar som påverkar ledningar för exempelvis avlopp, värme eller vatten eller bärande väggar behöver du ett godkännande av styrelsen.

 

Nya regler från årsskiftet

Vid årsskiftet införs flera ändringar i bostadsrättslagen vilket i sin tur innebär att HSB gör vissa justeringar i sina normalstadgar. En av ändringarna är att en bostadsrättshavare som blir nekad av sin styrelse att göra en viss åtgärd kommer att kunna begära en prövning hos hyresnämnden.

Det införs även en ny så kallad förverkandegrund för situationen då en bostadsrättshavare utför en otillåten åtgärd i sin bostad, vilket innebär att den som gör en sådan åtgärd i värsta fall kan bli uppsagd från sin bostadsrätt.

Lagändringarna tydliggör även vilka åtgärder som kräver ett godkännande från styrelsen. Här införs bland annat en komplettering om att installation och ändring i anordning för ventilation, eldstad eller rökkanal kräver ett godkännande från styrelsen. Särskilda bestämmelser gäller även för bostäder som anses ha ett historiskt, kulturhistoriskt eller kulturellt värde.