Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till styrelsen i Brf Ljusne

Vår ordförande är Stig Dammbro

Vår vice ordförande är Elisabeth Blom

Vår sekreterare är Yvonne Bengtsson

Vår vicevärd är Anders Lydén