Området

Brf Rågen ligger väster om Sundsvalls centrum med en mängd serviceinrättningar i omedelbar närhet.

Följande finns: