Underhåll av fastigheter

 

 

 Utförda underhållsarbeten:

Ventilationssystem bytt, inklusive nya köksfläktar (2014)

 

Värmepumpar bytta (2015)

 

Ackumulatortankar bytta

 

Gymmet renoverat (2017)

 

Låssystemen bytta (2018)

 

Tvättstugor renoverade och nya maskiner (2018)

 

Förbättring av köksinredningen i gemensamhetslokalen (2019)

 

Renovering av trapphusen Södra Kopparslagargatan 27-31 (2019)

 

Renovering av hissar Södra Kopparslagargatan 27-31 (klart 2020)

 

Installation av avhärdningsfilter för dricksvatten (klart 2020)

       Renovering av trapphusen Kaserngatan 58-62 (2020)

 

       Renovering av trapphusen Lilla Centralgatan 35-37 (2021)

 

       Renovering av trapphusen Lilla Centralgatan 39-41 (2021)

  

       Renovering av hissar Kasern Gatan 58-62 (2021)

 

 Planerat underhåll:

       Renovering av hissar Lilla Centralgatan 35-41 (2022)

 

       Renovering av loftgångar Lilla Centralgatan 35 och 41 (2022)

 

       Byte av handdukstorkar, inget år fastställt ännu