Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Regler för hyreskontrakt

Här kan du läsa mer om våra olika typer av hyreskontrakt och vilka regler som gäller för dem. Observera att vissa lokala skillnader kan förekomma hos olika regionala HSB-föreningar.

Tillsvidarekontrakt

Tillsvidarekontrakt med tre månaders uppsägningstid. Om du tecknar ett tillsvidareavtal nollställs dina bosparpoäng för att söka hyresrätt.

Seniorboende*

Du kan söka en seniorbostad från det datum du fyller 55 år. Uppsägningstiden är tre månader.

* HSB Södra Norrland: För att söka en seniorbostad i HSB måste du ha fyllt 65 år. Uppsägningstiden är tre månader.

Ungdomslägenhet*

Du som är bosparare och mellan 18 och 30 år får hyra en ungdomslägenhet. Du får inte byta din ungdomslägenhet mot en annan bostad men du kan fortsätta att söka en vanlig hyresrätt med dina bosparpoäng. Du får totalt hyra en ungdomslägenhet per bosparande. Uppsägningstiden är tre månader.

* HSB Stockholm: För att kunna söka en ungdomslägenhet i HSB Stockholm måste du vara bosparande medlem i HSB. Du kan söka en ungdomslägenhet till och med det år du fyller 25. Om du får en ungdomslägenhet behåller du dina bosparpoäng och kan fortsätta att söka ett korttidsavtal eller ordinarie avtal. Man får totalt hyra en ungdomslägenhet per bospar. För att skapa en omsättning som gör att fler ungdomar får möjlighet att skaffa sig ett hyreskontrakt får lägenheterna hyras av varje person i maximalt fyra år.

* HSB Skåne: Hyresrätten är en del av ett kategoriboende för unga vuxna, så kallade ungdomslägenheter. För att få denna hyresrätt ska du vara mellan 18–25 år. Avtal skrivs för en hyrestid om maximalt 5 år, eller senast till utgången av det år som hyresgästen fyller 30 år. Hyreskontraktet är därmed tidsbegränsat och hyresgästen är skyldig att återlämna lägenheten till HSB vid avtalets utgång. Om du blir tilldelad en lägenhet i detta kategoriboende nollställs därför inte dina bosparpoäng.

* HSB Södra Norrland: Hyresrätten är en del av ett kategoriboende för unga vuxna, så kallat ungdomsboende. För att söka denna hyresrätt ska du vara mellan 18–25 år. Avtal skrivs för en hyrestid om maximalt 4 år. Hyreskontraktet är därmed ett korttidskontrakt där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten och är skyldig att återlämna lägenheten till HSB vid avtalets utgång. Om du blir tilldelad en lägenhet i detta kategoriboende nollställs därför inte dina eventuella bosparpoäng.

Korttidskontrakt

Ett korttidsavtal är ett hyresavtal utan besittningsskydd med garanterat boende i tre månader. Kontraktet löper månadsvis och kan gälla högst fyra år. Korttidsavtal finns främst i fastigheter som ska renoveras eller som ska användas som tillfälligt boende när vi bygger om fastigheter inom vårt bestånd.