Fastighet

Fastighetsstädning

Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med skräddarsydda städtjänster så som städning av trapphus, fönsterputs och garagestädning.

Kontorsstädning

Bra arbetsmiljö gynnar prestationen. Företag kan få hjälp med städning av kontor med bland annat städning, diskhantering och konferensservice.

Hemstädning

Kombinera karriär och familj med RUT-avdrag. Vi hjälper privatpersoner med städning av hem, fönsterputs eller flyttstädning.

      

Fördelar med oss


Auktoriserad leverantör med k
ollektivavtal
Vår personal är vår främsta tillgång och en förutsättning för att vi ska växa och vi erbjuder kollektivavtal. 

Kvalitetsarbete
Vi upprättar alltid en uppstartsplan och följer upp den i vår kundportal.

Miljön
Vi jobbar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan.