Välkommen till brf Skördemannen 1, Wargentinsgatan 4 och Hjärnegatan 9 i Stockholm

Här är information som du kan behöva för att trivas och bo i vår förening. Vill du

veta mer kan du vända dig till någon i styrelsen.