Mäklarinformation

Angivna belopp avser januari 2019 om inte annat anges.
Mäklare, banker, kronofogden samt andra myndigheter och företag hänvisas till den ekonomiska förvaltaren vid ekonomiska frågor. Avnoteringar/noteringar om pant skall skickas till den ekonomiska förvaltaren.

Länkar:
 Årsredovisning   Parkering/garage   Stadgar

Ansökan om medlemskap skickas till:
HSB Stockholm
FE  5409, 838 77
FRÖSÖN 

Vi uppmanar alltid till att skicka med Arbetsgivarintyg, din senaste Lönesspecifikation och årsaktuell information på inkomst då kreditupplysningen bara ser till förra årets deklarerade inkomst. Risk för avslag om inkomsten inte stämmer då styrelsen bara kan ta beslut på den information som finns tillgänglig.

Allmänt

Föreningen bildades 2008
Föreningen har 381 lägenheter varav ca 90 är hyresrätter.
I föreningen finns även ca 20 lokaler.
Lägenheterna är på mellan 1-5 rum.
Fastigheterna är byggda från 1954
Föreningen är medlemmar i HSB, som även sköter Ekonomisk Förvaltning.
HSB har även hand om föreningens parkeringsplatser och garage.
Bestånden idag är 65 garage i olika storlekar och 94 p-ytor. Det finns begränsat antal platser med elstolpe.

Planritningar
Då lägenheterna varierar stort i utseende och storlek så kan vi inte lämna ut planritningar.

Information

 • Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten och värme.
 • Föreningen tar även en avgift för bredband på 125kr / månaden, 250/250 från Telenor. Där ingår även IP-Telefoni
 • Förbruknings el debiteras efter åtgång. Värmen är vattenburen och ingår i avgiften.
 • Parkering/elstolpe 200/300kr, Garage varierar i storlek och har en avgift på ca 600kr. Länk för information om kö mm: Parkering/garage
 • Det finns ett källarförråd till vardera lägenhet.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 3,5% av gällande prisbasbelopp kr per överlåtelse.
 • Pantsättningsavgiften är 1,5% av ett prisbasbelopp.
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
 • Juridisk person godkänns inte som medlem.
 • Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 10%
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand.
 • Inre reparationsfond finns inte.
 • Brf Stigarna har under 2018 och 2019 upprättat entreprenad på att göra en löpande 10-års kalkyl baserad på aktuell underhållsplan. Detta för att kunna följa föreningens behov av eventuella framtida avgiftshöjningar som relaterar till konkreta renoveringar och åtgärder istället för rent spekulativa. Inom samma entreprenad har man även ränteförhandlingar mot bankerna som har givit väldigt goda resultat och sänkt föreningens räntekostnader markant.

Större underhåll/renoveringar

 • Stambyten utfördes mellan 1994 - 1998
 • Fönstren är bytta till Windoor på samtliga fastigheter på hela Gård 5 som närmast butiken "Din Mat" 2014/2015.
 • Tvättstugor har delvis nya maskiner 2018, byts alt eftersom.
 • Föreningen har genomgående bytt ut sitt låssytem till i-Loq i samtliga fastigheter och alla dess utrymmen under 2019.
 • Föreningens utemiljöer i form av gårdskonstruktioner, belysning och gårdmiljöer har renoverats upp under 2019
 • Bergvärme med ny installation 2017 på gård 1 och 2 (av 5 gårdar) Planen är att utöka till övriga 3 gårdar om förtjänsten bedöms tillräckligt stor.
 • Ytterligare nya undercentraler är installerade och i drift från och med Juni 2019 till Gård 3-5, då utfördes även en omfattande injustering av värmekurvorna som effektiviserade energiförbrukningen avsevärt. Undercentralerna är utrustade med digitalt DUC-system och förberedda för bergvärme.
 • Balkonger, bytt betongplatta och rostfria räcken. 2017-2019
 • Nya tak och isolering på vind. 2017-2019
 • Huvudstammar för sanitet under fastigheter är pågående 2019

Medlemmarna uppmanas att alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen innan han/hon påbörjar renovering av lägenheten. Risken är annars att du kan behöva återställa dina ingrepp till självkostnad och med entreprenör som HSB tar fram åt föreningen.