På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Mäklarinformation

Angivna belopp avser januari 2019 om inte annat anges.
Mäklare, banker, kronofogden samt andra myndigheter och företag hänvisas till den ekonomiska förvaltaren vid ekonomiska frågor. Avnoteringar/noteringar om pant skall skickas till den ekonomiska förvaltaren.

Länkar:
 Årsredovisning   Parkering/garage   Stadgar

Ansökan om medlemskap skickas till:
HSB Stockholm
FE  5409, 838 77
FRÖSÖN 

Vi uppmanar alltid till att skicka med Arbetsgivarintyg, din senaste Lönesspecifikation och årsaktuell information på inkomst då kreditupplysningen bara ser till förra årets deklarerade inkomst. Risk för avslag om inkomsten inte stämmer då styrelsen bara kan ta beslut på den information som finns tillgänglig.

Allmänt

Föreningen bildades 2008
Föreningen har 381 lägenheter varav ca 90 är hyresrätter.
I föreningen finns även ca 20 lokaler.
Lägenheterna är på mellan 1-5 rum.
Fastigheterna är byggda från 1954
Föreningen är medlemmar i HSB, som även sköter Ekonomisk Förvaltning.
HSB har även hand om föreningens parkeringsplatser och garage.
Bestånden idag är 65 garage i olika storlekar och 94 p-ytor. Det finns begränsat antal platser med elstolpe.

Planritningar
Då lägenheterna varierar stort i utseende och storlek så kan vi inte lämna ut planritningar.

Information

 • Föreningen debiterar månadsavgiften i förskott. Avgiften inkluderar vatten och värme.
 • Föreningen tar även en avgift för bredband på 125kr / månaden, 250/250 från Telenor. Där ingår även IP-Telefoni
 • Förbruknings el debiteras efter åtgång. Värmen är vattenburen och ingår i avgiften.
 • Parkering/elstolpe 200/300kr, Garage varierar i storlek och har en avgift på ca 600kr. Länk för information om kö mm: Parkering/garage
 • Det finns ett källarförråd till vardera lägenhet.
 • Överlåtelseavgiften (som betalas av köparen) är 3,5% av gällande prisbasbelopp kr per överlåtelse.
 • Pantsättningsavgiften är 1,5% av ett prisbasbelopp.
 • Föreningen är en äkta bostadsrättsförening.
 • Juridisk person godkänns inte som medlem.
 • Vid delat ägarförhållande är, enligt stadgarna, minsta andel 10%
 • Föreningen tillåter begränsad uthyrning i andra hand.
 • Inre reparationsfond finns inte.
 • Brf Stigarna har under 2018 och 2019 upprättat entreprenad på att göra en löpande 10-års kalkyl baserad på aktuell underhållsplan. Detta för att kunna följa föreningens behov av eventuella framtida avgiftshöjningar som relaterar till konkreta renoveringar och åtgärder istället för rent spekulativa. Inom samma entreprenad har man även ränteförhandlingar mot bankerna som har givit väldigt goda resultat och sänkt föreningens räntekostnader markant.

Större underhåll/renoveringar

 • Stambyten utfördes mellan 1994 - 1998
 • Fönstren är bytta till Windoor på samtliga fastigheter på hela Gård 5 som närmast butiken "Din Mat" 2014/2015.
 • Tvättstugor har delvis nya maskiner 2018, byts alt eftersom.
 • Föreningen har genomgående bytt ut sitt låssytem till i-Loq i samtliga fastigheter och alla dess utrymmen under 2019.
 • Föreningens utemiljöer i form av gårdskonstruktioner, belysning och gårdmiljöer har renoverats upp under 2019
 • Bergvärme med ny installation 2017 på gård 1 och 2 (av 5 gårdar) Planen är att utöka till övriga 3 gårdar om förtjänsten bedöms tillräckligt stor.
 • Ytterligare nya undercentraler är installerade och i drift från och med Juni 2019 till Gård 3-5, då utfördes även en omfattande injustering av värmekurvorna som effektiviserade energiförbrukningen avsevärt. Undercentralerna är utrustade med digitalt DUC-system och förberedda för bergvärme.
 • Balkonger, bytt betongplatta och rostfria räcken. 2017-2019
 • Nya tak och isolering på vind. 2017-2019
 • Huvudstammar för sanitet under fastigheter är pågående 2019

Medlemmarna uppmanas att alltid ta kontakt med fastighetsförvaltningen innan han/hon påbörjar renovering av lägenheten. Risken är annars att du kan behöva återställa dina ingrepp till självkostnad och med entreprenör som HSB tar fram åt föreningen.