Välkommen till brf Annexet i Täby

Huset uppfördes 1971 och föreningen innefattar Biblioteksgången 2-8. Det finns 238 lägenheter, 116 ettor, 92 tvåor, 4 treor, 7 femmor.

Annexets historia i korthet
År 1961 antog kommunstyrelsen ett förslag om att Täby skulle få ett regionalt butikscentrum som skulle bli Nordeuropas störstaunder tak. Två butiksplan skulle ligga kring ett torg med "sommarklimat”. Torget, eller hallen som man kallade det, skulle vara möblerbart och kunna anpassas efter olika event.

Intill centrum ritade arkitekten ett tjugofemvånings bågformat skivhus. Huset skulle bli det högsta i Europa och fick redan på ritbordet namnet Storstugan. I anslutning till centrumanläggningen ritade arkitekten också på Biblioteksgången ett nio våningar högt annex till centrumanläggningen. Arkitektens idé för hela området var att åstadkomma ”den människovänliga staden”. Bil- och gångtrafik skulle åtskiljas.

Byggnadsstyrelsen avstyrkte dock förslaget vad beträffar tjugofem och niovåningshusen. Ett nytt förslag togs fram där 25 våningshuset sänkts till sjutton våningar och niovåningshuset sänkts till sju våningar.

Butikshuset Täby Centrum invigdes september 1968 med ”vikingablot och festligheter i dagarna fyra”. Köp glädjen var stor. Bland annat inhandlades två ton köttfärs och 3000 långfranskor. Invigningen avslutades med midnattsdans till tidigt morgon.

Storstugan och annexet byggnaden färdigställdes några år efter att Täby Centrum invigts. Fastigheterna innehöll 704 respektive 217 lägenheter. Båda dessa bostadshus projekterades av HSB arkitektkontor.