• Välkommen till Brf Ekhammar

    Bostadsrättsförening Ekhammar ligger i en naturskön miljö i Kungsängen norr om Stockholm.
  • Välkommen till Brf Ekhammar

    Bostadsrättsförening Ekhammar ligger i en naturskön miljö i Kungsängen norr om Stockholm.

Kontakta oss

Meddelanden till styrelsen kan du lägga i brevlådan vid styrelselokalen på Björnbärsstigen 26.

Felanmälan 010 - 442 11 00

Om det är något som har gått sönder eller blivit fel i lägenheten eller i trapphuset, gör felanmälan! Alla uppkomna fel måste på detta sätt gå in i arbetsflödet för reparationer av uppkomna fel. Anmälan görs endast via felanmälan (tel. under kontorstid: 010 - 442 11 00) eller genom egen inmatning på felanmälanlänken här på internetsidan, annars kan felet inte hanteras korrekt. Om felet skulle fortsätta, eller komma tillbaka, gör en ny felanmälan. Varken styrelsen eller vårt lokala HSB-kontor här i Kungsängen hanterar felanmälningarna!