På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Brandsäkerhet

Vid årsskiftet 2002/2003 blir alla fastighetsägare i Stockholm skyldiga att utrusta sina lägenheter med brandvarnare. Det finns också andra åtgärder att vidta för att minska risken för ... test-test Nedan följer en kort sammanfattning av vad styrelsen och medlemmarna kan tänka på när det gäller brandsäkerheten i föreningen.

Enligt Räddningsverkets meddelande 2002:1 och 2002:2 skall:

* fungerande brandvarnare finnas i alla lägenheter
* en kortfattad redogörelse över hur fastigheterna är uppbyggda brandtekniskt, brandcellsindelning, upprättas
* en beskrivning finnas av vilka tekniska anordningar (branddörrar, rökluckor, stigarledningar, nödljus, utrymningsskyltar och brandsläckare) som finns för att begränsa spridningen, underlätta att upptäcka och släcka bränder och hur dessa anordningar hålls i användbart skick
* information till boende ske om vad de skall göra om brand uppstår och hur utrymning skall ske
* regler finnas för användning av samlingssalar med hänsyn till behov av utrymning vid brand
* styrelsen utse en person som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet.

Räddningsverkets meddelanden finns på www.srv.se

Brandförsvaret gör inte regelmässig brandsyn i bostadsfastigheter, utan det ankommer på fastighetsägarna att se till att det brandförebyggande arbetet utförs.

Bostäder är uppbyggda brandtekniskt så att varje lägenhet är en brandcell. Trapphusen är också brandceller. Tanken är att om en brand uppstår så skall brandavskiljningen göra att branden inte sprider sig utanför brandavskiljningen innan man hinner utrymma och börja släcka.

Belysta utrymningsskyltar skall finnas i samlingslokaler. Funktionen skall kontrolleras regelbundet. (Det gäller förmodligen inte vår lokal eftersom den inte är menad som samlingslokal från början men det skadar inte med en skylt över dörren om det blir strömavbrott när någon är där. Brandvarnare finns i både det yttre och inre rummet, ej i apparatrummet.)

Om det börjar brinna
Det är ganska lätt att släcka en brand i ett tidigt skede om man har en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används. I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare, även om den senare förorsakar mycket damm att ta reda på.

Om man inte kan släcka branden i den egna lägenheten skall man utrymma fortast möjligt och larma brandförsvaret. Brinner det på annan plats i fastigheten så stannar man bäst i sin egen lägenhet och inväntar besked från brandförsvaret. Om trapphuset är rökfyllt är fönster eller balkonger utrymningsvägar.

Man skall aldrig gå ut i ett rökfyllt trapphus.

Brandrök är mycket giftig. Om man måste passera genom rökfyllda utrymmen skall man krypa under röken på alla fyra med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det också kallast.

På mindre tid än fem minuter har ett vanligt rum rökfyllts och sk övertändning skett. Temperaturen har då gått upp till 400-500 grader.

Utrymningsplan
Gör gärna en utrymningsplan över lägenheten och om du har barn så är det bra att låta dem delta i arbetet. Barn är duktiga på att lära sig hur man skall agera vid en brand men den dagen det är allvar kan du inte lita på att barnet inte springer och gömmer sig under sängen eller i en garderob.

VIKTIGT OM TRAPPHUSEN!!!
Eftersom trapphusen är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen av tre skäl:
1. Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga rök, risk för snubbling och fall.
2. Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
3. Hindrar ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

Det här är inte nytt utan står i "Välkommen till..." som alla har läst.

OM BRAND UPPSTÅR
* Rädda
* Larma, ring 112
* Släck

Förebyggande åtgärder
* En väl fungerande brandsläckare är den viktigaste utrustningen för att skydda sig mot brand.
* Brandsläckare är också bra att ha.
* Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner och torktumlare på natten eller när du går hemifrån.
* Släck TVn på kvällen med kanppen på TVn (ej fjärrkontrollen). Även bandspelare kan orsaka brand.
Det viktigaste är att aldrig lämna ett rum med levande ljus.

Har du frågor om brand eller förebyggande brandförsvar så kontakta brandförsvaret. www.brand.stockholm.se

Gunilla, som tagit allt från Pär Markgren, HSB Stockholm