Om BRF Finnboda Dockland

Kaxiga bostäder i omvandlad industrimiljö

Nyréns har sedan den vunna tävlingen för HSB om Finnboda Varv 1998 ritat om flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader från industrianvändning till bostäder, kontor och andra verksamheter.  I Dockland omfattar omvandlingen 40 nya bostäder inom den gamla Svetshallen som ligger centralt i området.

 

Nytt liv i Svetshallen

Den befintliga byggnadens förutsättningar, inte minst de höga fönsterpartierna, har varit utgångspunkt för gestaltningen och bostädernas planlösningar. Den ovanligt höga rumshöjden närmast fasad har gett stora rumsliga kvalitéer inne i lägenheterna.

Svetshallen, eller brf Dockland, uppfattas från utsidan som en sammanhållen volym med ursprungliga fasader. Innanför volymen möter man den gemensamma entrégården, utskuren ur den stora byggnadskroppen. Gårdens fasader är klädda med skivor av varmförzinkad plåt och högtryckslaminat med ytskikt av träfaner.

 

Plåt i balans med trä

Plåtens lite tuffa uttryck balanseras mot träets varmare känsla. Här inne finns uteplatser till i stort sett alla lägenheter. Den tidigare industriella epoken har inspirerat till valet av fasadmaterial.

Omvandlingen av Svetshallen i Finnboda Hamn från monumental industribyggnad till nya moderna bostäder är ett exempel på hur värdefulla byggnader kan tas tillvara och inrymma nya moderna funktioner. Den befintliga industrihallens förutsättningar har gett inspiration till ett nytt och annorlunda boende.

Föreningens har innergård som nominerades till ett designpris år 2015.