Ökad trafiksäkerhet i området

31 augusti 2018 I ett led att öka säkerheten för barn och skolungdomar i området, har styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening beslutat att införa farthinder, pollare och tydligare skyltar på flertal ställen i området. Anledningen till detta är den snabbt tilltagande trafiksituationen med fler varu- & mattransporter, lastbilar, tekniska förvaltare och bilister som alla åker alldeles för fort.
Vi har placerat en blomkruka på Uppfinnargränd för att förhindra genomfart, en pollare vid farthindret på Järla Gårdsväg så att fordonen måste köra över farthindret och en pollare vid infarten till Buddes gränd för att förhindra genomfarten. Tyvärr togs pollaren vid Buddes Gränd bort av någon, men den kommer att sättas tillbaka inom någon vecka tillsammans med en skylt. De som vill lasta av eller hämta saker vid sin port kommer fortfarande kunna tas sig in via Turbinvägen.
 
Senare under hösten så kommer vi införas två stycken farthinder på Winborgsväg så att vi där får ner hastigheten ordentligt.
 
Samfälligheten
  • Trafikpollare
    Trafikpollare